• Výmena prevádzkových kvapalín
  • Opravy a výmeny vadných súčiastok
  • Diagnostika a oprava elektronických porúch
  • Doplnenie klimatizácie
  • Geometria kolies
1 2 3 4 5 6
AUTODIAGNOSTIKA je diagnostika digitálne pracujících riadiacich jednotiek (Electronic Control Unit) v automobiloch. Táto jednotka riadi celý proces motora od chvíle, keď otočíte v aute kľúčom. Taktiež obsahuje pamäť, do ktorej si sama riadiaca jednotka uloží stavy, "kedy sa jej niečo nezdá". Zvyčajne, keď sa akýsi komponent v automobile chová neočakávane, napr.: zašle hodnotu, ktorá je mimo rozsahu prípustných hodnôt. V počiatkoch mala každá automobilka svoj vlastný štandard a normy pre komunikáciu riadiacej jednotky s diagnostickými prístrojmi. Od roku 2000 sa už výstupy z riadiacich jednotiek viac-menej štandardizujú. Vznikol tak jednotný súbor noriem OBD2 (On Board Diagnostic). Vozidlá podporujúce tieto zjednotené normy disponujú vo väčšine prípadov 16pólovou obdĺžnikovú zásuvkou pre pripojenie diagnostiky, ktorá je u všetkých súčasných vozidiel umiestnená v kabíne, v dosahu vodiča.

Nástroj pre diagnostiku OBD sa teda pomocou niektorej z noriem spojí s riadiacou jednotkou motora a umožní tak kompletnú diagnostiku. Problémom však zostáva prevedenie samotnej zásuvky. Aj keď normy boli zjednotené, niektorí výrobcovia udržujú svoj vlastný tvar zásuvky, čo je nutné riešiť redukciami.

Čo dokáže diagnostika?

Výpis pamäte závad - Zoznam chýb, ktoré od poslednej diagnostiky systému boli prítomné s rozlíšením druhu chybu (statická, sporadická, atď.).

Čítanie meraných hodnôt - Zobrazenie jednotlivých veličín meraných ECU, prípadne zobrazenie dát prijatých od ďalších systémov.

Test akčných členov - Testovanie akčných členov pripojených k ECU.

Nastavenie parametrov ECU - Reset servisných intervalov, prevedenie základného nastavenia (napr. škrtiacej klapky) , prispôsobenie rôznych parametrov, korekcia meraných hodnôt.

Zdiagnostikovať u nás môžeme takmer všetky tipy vozidiel.

ZDIAGNOSTIKOVANIE VOZIDLA: od 10€