• Výmena prevádzkových kvapalín
  • Opravy a výmeny vadných súčiastok
  • Diagnostika a oprava elektronických porúch
  • Doplnenie klimatizácie
  • Geometria kolies
1 2 3 4 5 6
DOPLNENIE KLIMATIZÁCIE

Ako funguje klíma?

Klimatizácia je celý systém vo vozidle pozostávajúci z elektroniky, kompresora, kondenzátora, expanzného ventilu a výparníka. Stlačením tlačidla pre spustenie klimatizácie (AC), elektronika najprv prekontroluje správnosť celého systému. Ak je všetko v poriadku, aktivuje sa kompresor. Do kompresora tečie náplň v plynnom stave. Kompresor ju stlačením zohreje na veľmi vysokú teplotu. Zohriate chladivo sa dalej tlačí do kondenzátora kde sa schladí a skvapaľnuje sa. Chladivo v kvapalnej fáze prúdi do dehydrátora kde sa zbavuje nadbytočnej vlhkosti a ďalej smeruje na výparník kde sa vyparuje a pomocou potrubia je už vedený do vnútra kabíny.

Poruchy klímy a servis

Najčastejšie poruchy klimatizácie:
- Zanedbaná údržba klimatizácie / zanedbaná dezinfekcia
- Nedostatok chladiva v systéme. Tým sa znižuje účinok klimatizácie a vzniká nepríjemný zápach. V neposlednom rade to aj zvyšuje spotrebu.
- Poškodené ložiská kompresora

DOPLNENIE KLIMATIZÁCIE: 30€
DEZINFEKCIA KLIMATIZÁCIE: 15-20€